Uw bedrijfsterrein: Biodivers?

Een omgeving met verschillende plant- en diersoorten is prettiger om in te leven

DENK IN KANSEN
Er zijn tal van mogelijkheden om daar een bijdrage aan te leveren. Vaak kan dit binnen bestaande projecten, gewoon door dingen op een iets andere manier te doen. We denken graag mee over mogelijkheden om biodiversiteit te verbeteren
Voor de meeste hieronder genoemde maatregelen is de investering klein. U maakt een positieve indruk bij klanten en opdrachtgevers en wint hierdoor mogelijk nieuwe opdrachten

Houd bij de aanleg en onderhoud van uw terrein rekening met de functies voor biodiversiteit. Er zijn veel manieren om uw terrein aantrekkelijker te maken voor flora en fauna. Zo draagt u uw steentje bij aan het behoud van biodiversiteit.

Voorbeelden zijn:
■Leg een struweelrand, houtwal of houtsingel aan als terreinafbakening. Kies hierbij voor een gelaagde begroeiing: een combinatie van bomen, struiken en lage planten. De houtwal biedt beschutting en voedsel aan vogels, insecten, amfibieën en reptielen.
■Plant besdragende inheemse struiken aan, deze voorzien in de voedselbehoefte van o.a. vogels.
■Leg een geveltuin aan met planten die aantrekkelijk zijn voor insecten zoals vlinders en bijen. Bijvoorbeeld een vlinderstruik.
■Vervang asfalt door halfverharding waar mogelijk (bijvoorbeeld parkeerplaatsen).
■Leg een groen dak aan. Laat hier wilde bloemen bloeien waar insecten nectar uit halen.
■Voorkom een teveel aan buitenverlichting, vleermuizen en andere nachtdieren hebben hier last van.
■Kies bij de keuze voor bomen, struiken en planten voor soorten die van nature in Nederland voorkomen, deze trekken veel meer insecten en vogels aan.
■Een andere manier om uw terrein af te bakenen is door een takkenril aan te leggen. Takkenrillen zijn “muren” van snoeihout. Naast het feit dat dit een economisch en milieuvriendelijke verwerking van snoeihout is, vormen takkenrillen een goede schuil- en nestelgelegenheid voor diverse diersoorten.
■Vervang grasstroken door bloemrijke vegetatie, en maai deze maximaal twee keer per jaar. Voer het maaisel af.
■Leg een poeltje aan voor amfibieën en reptielen. Het poeltje voorziet ook in de waterbehoefte van vogels en planten.
■Gebruik bij onkruidbestrijding geen chemische bestrijdingsmiddelen zoals Roundup.
■Bemest grasvelden niet of minder om de uitspoeling van meststoffen naar omgevingswater te voorkomen.

Toepasbaarheid

Voor bedrijven met een terrein rond het pand.

Milieu aspecten

U draagt bij aan het behoud van biodiversiteit door mogelijkheden te creëren voor flora en fauna. U beschermt het omgevingswater en grondwater door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of bemesting te voorkomen of verminderen.


Download de digitale brochure van Hoveniersbedrijf Tim Kok

Download de digitale brochure van Hoveniersbedrijf Tim Kok.