GROEN: Rendabele Investering!

Groen is een rendabele investering, weet Dirk Duijzer, directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland. ,,Het is zelfs zo dat een mooi aangelegde tuin drie keer zo veel rendeert dan een dakkapel of een uitbouw.Een goed verzorgde tuin verdient zichzelf gemakkelijk terug bij de verkoop van een woning. Om een woning verkoopbaarder te maken, is ons advies in sommige gevallen dan ook zeker om groen aan te leggen.’’

De bank, die 1,1 miljoen woningen financiert, vergeleek de taxatiewaarde van woningen voor en na het renoveren van de tuin en kwam tot de conclusie dat de waardestijging van het huis twee tot drie keer de investering in de tuin bedraagt.
Bovendien bespoedigt een verzorgde tuin de verkoop van een huis, volgens Dirk Duijzer, directeur Coöperatie, Bestuur en Duurzaamheid van Rabobank Nederland.

Investeringen in groen
De Rabobank is in gesprek met het ministerie van financiën om hypotheekrenteaftrek voor investeringen in groen mogelijk te maken: de ’groenhypotheek’, maar heeft het tij tegen. „De teneur bij de aftrekbaarheid van hypotheekrente is eerder beperking dan uitbreiding. Dat is jammer, want wij zijn van oordeel dat investeringen in groen zeer goed zijn voor de waarde van onroerend goed.”

Lees meer:
www.tuinenlandschap.nl
www.tuinbouw.nl


Download de digitale brochure van Hoveniersbedrijf Tim Kok

Download de digitale brochure van Hoveniersbedrijf Tim Kok.